03/13/12 - 03/25/12 WSC Quebec-Katahdin Spring Break - dartoutclub